STRONA GŁÓWNA 

W LIPCU BIELANY ZAMKNIĘTE

KANCELARIA ZAMKNIĘTA

MSZA ŚW. TYLKO W NIEDZIELĘ

o g. 11.00

BARDZO WAŻNE SPRAWY

ZAŁATWIAM

W NIEDZIELĘ PO MSZY ŚW.

                           -proboszcz

 

 

8 lipca 2018. XIV Niedziela Zwykła. JEDYNA MSZA ŚW o g. 11.00

8 lipca 2018. XIV Niedziela Zwykła. (Ez 2, 2-5)

OD NAJBLIŻSZEGO PIĄTKU, 15 CZERWCA GŁOSUJEMY PRZEZ INTERNET NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOŚCIELE POKAMEDULSKIM W LESIE BIELAŃSKIM I UDOSTĘPNIENIE GO DLA SPACEROWICZÓW I DZIECI


                            Jak mogę zagłosować?

wejdź na stronę twojbudzet@um.warszawa.pl
Kliknij na zielony obrazek z napisem
GŁOSUJ NA POMYSŁY
Kliknij w niebieski przycisk ZAGŁOSUJ po lewej stronie.
podaj swój adres mailowy i wyślij swój link (kontakt)
Otwórz swoją pocztę komputerową i otwórz mail, który dostałeś z Urzędu m. st. Warszawa
Kliknij na niebieski link zaczynający się od następujących liter:  https://app.twojbudzet
Wybierz Dzielnicę: BIELANY
Wybierz: Obszar ogólnodzielnicowy
Wybierz projekt nr 7: Odpocznij u kamedułów – zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach (898) 460 000 zł   kliknij u dołu strony: DALEJ
Z lewej strony wyświetli się: Odpocznij u kamedułów 460 000 zł        kliknij u dołu strony: DALEJ
Kliknij: NIE, KONTYNUUJ (Możesz wybrać dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem, że ich łączny koszt realizacji nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze.)

Wpisz swoje dane adresowe i PESEL      kliknij u dołu strony: DALEJ
ZAGŁOSUJ!!!!!!!!!!!!!!!!
Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.
                        -dziękuję proboszcz

Wyniki będą ogłoszone do 13 lipca 2018 r.

 

            https://twojbudzet.um.warszawa.pl 
 

Subskrybuje zawartość