KAMEDULI W WARSZAWIE konferencja 20-21 października

Program Konferencji, 20-21.10.2016 r.


Program Konferencji, 20-21.10.2016 r.
20 października

10.00
Przywitanie – Stołeczny Konserwator Zabytków
10.10
Przywitanie Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
10.20
Przywitanie, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
10.30
1. Rafał Witkowski Duchowość kamedułów kongregacji Monte Corona. Wprowadzenie do problematyki
11.00
2. Matthias Mulitzer Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamaldulenser von Monte Corona – część 1.
11.45
3. Maria Brykowska Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w 1. połowie XVII wieku, w świetle nowych badań
12.15
4. Zbigniew Bania Kameduli polscy – geneza układu
12.45 – 13.05
przerwa kawowa
13.05
5. Karol Guttmejer „Wieczny pomnik zwycięstwa” – Erem kamedulski na Bielanach pod Warszawą – wotum króla Władysława IV
13.35
6. Piotr Ługowski Jakub Fontana i Domenico Merlini a rokokowa faza budowy kościoła kamedułów na Bielanach w Warszawie
14.05 – 15.00
przerwa na lunch
15.00 – 15.45
zwiedzanie kościoła
15.45
7. Matthias Mulitzer Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamaldulenser von Monte Corona część 2.
16.15
8. Jakub Sito Rokokowe stiuki kościoła kamedułów na Bielanach warszawskich
16.45
9. Dorota Śliwińska Zespół zabudowy eremitorium oo kamedułów na Bielanach – stan zachowania oryginału
17.30
10. Christine Moisan-Jablonski – Przedstawienia pustelników ze stall kościoła kamedułów w Rytwianach w kontekście szerszego oddziaływania kompozycji Maartena de Vosa na wystrój eremickiej świątyni
18.00
dyskusja
21 października
________________________________________
10.00
Biskup Michał Janocha – Klasztor Ordinis Camaldulensium fundować poślubiliśmy…
10.10
11. Jerzy Żmudziński – O rezydencjonalnych aspektach początkowych dziejów budowy klasztoru kamedułów na Bielanach w Krakowie
10.40
12. Halina Rojkowska-Tasak, Elżbieta Wyszyńska Bielany w Krakowie od razu zbudowano. Wyniki badań architektoniczno- konserwatorskich w klasztorze oo. kamedułów z lat 2005-2011.
11.10
13. Anna Sylwia Czyż Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu
11.40
14. Melchior Jakubowski Rokokowe wyposażenie kościołów w dobrach kamedułów wigierskich
12.10 – 12.30.
przerwa kawowa
12.30
15. Jerzy Żmudziński Portrety fundatorów oraz vera effigies św. Jozafata Kuncewicza w zakrystii kościoła kamedułów na Bielanach w Krakowie,
13.00
16. Agnieszka Skrodzka Portret Jana Kazimierza pędzla Daniela Schultza. Prezent królewski dla warszawskich kamedułów
13.30
17. Maciej Czekaj-Słowikowski Ochrona krajobrazu kulturowego założeń kamedulskich i pokamedulskich w Polsce. Przegląd zagadnień i zagrożeń
14.00
– dyskusja i podsumowanie
14.30
– lunch

KAMEDULI W WARSZAWIE konferencja 20-21 października
KAMEDULI W WARSZAWIE konferencja 20-21 października
KAMEDULI W WARSZAWIE konferencja 20-21 października
KAMEDULI W WARSZAWIE konferencja 20-21 października