SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

MISTERIUM ODWOŁANE!!!!!!!!!  ZMIANA TERMINU!!!!!!!!!!!!!!!
Już po raz trzeci w Warszawie będzie można obejrzeć największe widowisko pasyjne w Europie – Poznańskie Misterium Męki Pańskiej. Wydarzenie będzie miało miejsce 16 marca o godzinie 19:00 na pl. Piłsudskiego. Poprzedzi je msza święta odprawiona o godzinie 17:00 w Bazylice p.w. Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. http://www.misterium.com.pl/warszawa/


Honorowy patronat nad przedstawieniem objęli: Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, abp. Henryk Hoser SAC ordynariusz diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Tydzień później, 23 marca Misterium Męki Pańskiej zostanie wystawione na poznańskiej Cytadeli.
Spektakl trwa 80 minut, jest otwarty dla wszystkich, a wstęp jest bezpłatny.
W tegorocznym Misterium Męki Pańskiej widzowie odnajdą odwołania do obchodzonego obecnie Roku Wiary, ustanowionego przez papieża Benedykta XVI. Jak mówi Artur Piotrowski, pomysłodawca i reżyser widowiska: Wystawianie Misterium Męki Pańskiej jest moim sposobem na wyrażanie wiary. Poprzez uczestnictwo w realizowanym przeze mnie Misterium widz głęboko i świadomie przeżywa śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tylko teatr jest w stanie tak głęboko dotknąć człowieka. I dodaje: Mimo, że wystawiam Misterium już 15 raz, za każdym razem jestem głęboko poruszony.
Nastrój powagi i skupienia widzów pogłębia muzyka poważna wykorzystana w spektaklu. Widowisko oświetlane jest m.in. przez reflektory lotnicze, a widzowie współuczestniczą w ostatnich chwilach życia Chrystusa również poprzez otrzymane od organizatorów rekwizyty. Gdy ze sceny padają słowa: To jest Ciało moje za Was wydane. Bierzcie i jedzcie, aktor grający Jezusa łamie chleb i podaje go apostołom. Dzięki pomocy harcerzy, w ręce ludzi zgromadzonych na placu trafia tysiąc bochenków okrągłego, pszennego chleba z krzyżem, wypieczonego specjalnie na potrzeby Misterium. Obdarowani odrywają dla siebie po kawałku i przekazują go innym biorącym udział w wydarzeniu uczestnikom. To chrześcijański symbol dzielenia się dobrami, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym.
W finale Misterium Męki Pańskiej zza Golgoty wyłania się ogromny obraz Jezusa Miłosiernego. To największa na świecie kopia portretu z Łagiewnik, o rozmiarach 12x22 m, namalowana w 2003 roku na płótnie drelichowym przez dziesięciu ówczesnych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Do jej wykonania zużyli oni blisko dwieście litrów farby akrylowej. Ten ogromny obraz unoszą w trakcie Misterium dwa specjalnie ustawione dźwigi. Wzniesienie dzieła poprzedza ciemność i głęboka, przejmująca cisza. Następnie przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej i śpiewu chóralnego z wykorzystaniem reflektorów, które imitują promienie wychodzące z serca Jezusa, płótno powoli rozwija się nad Golgotą. Akt ten wzbudza w widzach silne emocje: rodzi radość ze Zmartwychwstania oraz potęgę Miłosierdzia.
Co roku nad przygotowaniem Misterium Męki Pańskiej pracuje zespół ok. 1000 osób. Są wśród nich zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy dla oddania czci, wyrażenia swojej wiary i głębokich przeżyć duchowych angażują się w pracę nad widowiskiem w roli wolontariuszy.
W zeszłym roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadziło się ok. 60 tysięcy widzów. Pierwsze przedstawienie miało miejsce w 1998, piętnaście lat temu w Poznaniu.
Misterium Męki Pańskiej jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Aktorzy uczestniczą w nim społecznie, bez wynagrodzenia. Niemniej jednak spektakl wymaga ponoszenia co roku sporych nakładów finansowych. Pieniądze pozyskane poprzez mecenat i wsparcie władz samorządowych pokrywa tylko część kosztów. Stąd też, każdorazowo, tuż po zakończeniu spektaklu, aktorzy w kostiumach zbierają dobrowolne ofiary na pokrycie wydatków.

SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA,16 MARCA G. 19.00 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ