WIARA I ŚWIATŁO NA BIELANACH

17-19 sierpnia 2012 „Wiara i Światło” świętowała na Bielanach  swoje czterdzieste urodziny
Ruch „Wiara i Światło” tworzą wspólnoty, w których centrum są ludzie upośledzeni umysłowo, ich rodziny i przyjaciele. Istotą duchowości ruchu jest spotkanie z Jezusem obecnym w słabych i ubogich. Dzieło powstało we Francji podczas pielgrzymki osób niepełnosprawnych w 1971 r. do Lourdes zorganizowanej przez Jeana Vanier (ur. 1928) i Marie-Hélene Mathieu. Pierwsze wspólnoty w Polsce założyli w 1978 r. Teresa Breza, matka niepełnosprawnej dziewczynki we Wrocławiu, oraz studenci UW w Warszawie – Marcin Przeciszewski, Agnieszka Grzegorczyk, Joanna Puzyna.
Do wspólnot ruchu należą świeccy i księża. Na świecie jest ok. 1,3 tys. wspólnot w blisko 70 krajach. W Polsce działa 157 wspólnot, podzielonych na cztery strefy (centralną i wschodnią, południową, północną, zachodnią). Każda wspólnota liczy ok. 30-40 członków.