STRONA GŁÓWNA

Msza św. w dni powszednie o  7.30Niedziela, 24 września g. 17.00 Podziemie Kamedulskie
piosenka autorska recital
ŁUKASZ JĘDRAS

wstęp wolnyCzwartek, 28 września g. 19.00
JAZZ W PODZIEMIU KAMEDULSKIM
Jan Ptaszyn Wróblewski
wstęp wolny


refe

ZIARNO

Ziarno zaczęło się dawno temu. Roku nie pamiętam. Kościół dostał wtedy godzinny dostęp do telewizora. Biskupi wezwali z Rzymu jezuitę, ojca  Andrzej Koprowskiego. W telewizji szefował Jerzy Urban. Podobno miała miejsce ciekawa rozmowa tych dwóch panów. Jerzy Urban przekonywał, żeby przez godzinę transmitować Mszę św. a jezuita się temu stanowczo sprzeciwił i podzielił podarowaną godzinę ma trzy krótsze audycje. Ruszyła wtorkowa modlitwa Andrzeja Jurgi i czwartkowy magazyn informacyjny.

26 LUTEGO 2017 Niedziela VIII niedziela zwykła

26 LUTEGO 2017  Niedziela  VIII niedziela zwykła
(Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
(Ps 62,2-3.6-9)
REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza
Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
od Niego Przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Subskrybuje zawartość