STRONA GŁÓWNA

Msza św. w dni powszednie o  7.30 (oprócz soboty)
WIELKI POST - 14 lutego

o 11.00 śpiewają Bornus Consort (chorał gregoriański)


WIELKANOC - 1 kwietnia


rekolekcje wielkopostne

w każdą niedzielę WP 

o godz. 12.00 (od 11 marca)

prowadzi

diakon Jan OgrodzkiNiedziela, 25 lutego o godz. 12.00

Droga do Jerozolimy

opowiadanie Jacka JelonkaNiedziela, 4 marca o godz. 12.00

„Pieśń o Zbawicielu, czyli historia męki Pańskiej i

chwalebnego Zmartwychwstania”

chór Wiwat oraz Stanisław Górka

 

ZIARNO

Ziarno zaczęło się dawno temu. Roku nie pamiętam. Kościół dostał wtedy godzinny dostęp do telewizora. Biskupi wezwali z Rzymu jezuitę, ojca  Andrzej Koprowskiego. W telewizji szefował Jerzy Urban. Podobno miała miejsce ciekawa rozmowa tych dwóch panów. Jerzy Urban przekonywał, żeby przez godzinę transmitować Mszę św. a jezuita się temu stanowczo sprzeciwił i podzielił podarowaną godzinę ma trzy krótsze audycje. Ruszyła wtorkowa modlitwa Andrzeja Jurgi i czwartkowy magazyn informacyjny.

26 LUTEGO 2017 Niedziela VIII niedziela zwykła

26 LUTEGO 2017  Niedziela  VIII niedziela zwykła
(Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
(Ps 62,2-3.6-9)
REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza
Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
od Niego Przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

19 LUTEGO 2017 Niedziela VII niedziela zwykła

19 LUTEGO 2017  Niedziela  VII niedziela zwykła
(Kpł 19,1-2.17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.
(Ps 103,1-4.8.10.12-13)
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12 LUTEGO 2017 Niedziela VI niedziela zwykła

12 LUTEGO 2017  Niedziela  VI niedziela zwykła
(Syr 15,15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto słowo Boże.
(Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

5 LUTEGO 2017 Niedziela V niedziela zwykła

5 LUTEGO 2017   Niedziela  V niedziela zwykła
(Iz 58,7-10)
Subskrybuje zawartość