Śluby

ŚLUBY W KOŚCIELE POKAMEDULSKIM NA WARSZAWSKICH BIELANACH

 


UWAGI WSTĘPNE
Kościół Pokamedulski w Lasku Bielańskim
lub
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim
lub
Parafia Bł. Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim

ul. Dewajtis 3,  01-815 Warszawa
lasbielanski@neostrada.plTermin ślubu w naszym kościele rezerwujemy osobiście. Można to zrobić w godzinach przyjęć naszej kancelarii wtorek, godz. 18.00 - 19.00 lub czwartek, godz. 9.00 - 10.00
(tel. (22) 83 90 400 domek nr 10 za kościołem i karuzelą).

Formalności przedślubne (powinniśmy to uczynić na 2- 3 miesiące przed datą ślubu!) załatwiamy w parafii panny młodej lub pana młodego. Parafianin według kodeksu prawa kanonicznego nie musi mieć meldunku, to taka osoba, która mieszka przynajmniej 3 miesiące i z zamiarem, że będzie mieszkał dłużej. Do spisania protokołu przedślubnego trzeba mieć:

  • świadectwo chrztu "do ślubu", (czyli posiadające adnotacje o stanie wolnym), dokument ma być nie starszy niż trzy miesiące
  • ukończony kurs przedmałżeński.


Parafie narzeczonych mogą przekazać władzę spisania dokumentów naszej parafii. Wymagana jest (jedna) zgoda pisemna tzw. substytucja z parafii narzeczonej lub narzeczonego.
Po spisaniu protokołu kancelaria wypisuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.


Tę prośbę trzeba zanieść osobiście do swoich parafii. Zapowiedzi są wygłaszane przez dwie niedziele. Po tym czasie prośbę o zapowiedzi odnosimy do miejsca, gdzie był spisywany protokół. Teraz kancelaria może wypisać licencję do Parafii Bł. E. Detkensa w Warszawie, ul. Dewajtis 3. Jest to dokument upoważniający do pobłogosławienia związku małżeńskiego.
Drugi potrzebny dokument to wydawany przez urząd stanu cywilnego dokument ślubu konkordatowego (w trzech egzemplarzach, razem pięć kartek) lub zaświadczenie o zawartym wcześniej ślubie cywilnym. Przygotowanie dokumentu konkordatowego może trwać nawet miesiąc.

Nie można błogosławić ślubu kościelnego bez zawarcia związku cywilnego.
Ślub mieszany (czyli strony katolickiej z niekatolicką) wymaga większej ilości dokumentów (stwierdzenie stanu wolnego przez dwóch świadków i zainteresowanego i oświadczenia o religijnym wychowaniu dzieci).

Na zaproszeniach ślubnych nasz kościół można tytułować:

Kościół Pokamedulski w Lasku Bielańskim
ul. Dewajtis 3

lub
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (lub NMP)
ul. Dewajtis 3


Ślub (z uroczystą Mszą św.) w naszym kościele trwa ok. 45 minut.

Do ślubu młoda para może podjechać samochodem pod same drzwi kościoła. Jednak po tym samochód musi oswobodzić miejsce przed kościołem dla następnych ślubów.

Proszę, żeby w czasie ślubu zdjęcia wykonywał TYLKO JEDEN FOTOGRAF !!!!! I TYLKO JEDEN OPERATOR KAMERY WIDEO!!!!!!
Obecność wielu fotografów w naszym kościele jest niedopuszczalna.
W czasie odczytywania Ewangelii, w czasie kazania i w czasie podniesienia w Mszy św. nie wykonujemy zdjęć fotograficznych.

Spotkania przed ślubami odbywają się w wtorek poprzedzający ślub, o godz. 19.30 w kościele.

Organista (i trębacz) naszego kościoła, pan Krzysztof Tomaszewski (tel. 606 211 786) jest obecny na odprawach. Z nim ustalamy działania innych muzyków.

Formalności
Za wszystkie dokumenty odpowiada szefowa naszej kancelarii, pani Ewa.

Kwiatki
Styl i kolor kwiatów trzeba ustalić z  panią Ewą w czasie wtorkowego spotkania.

Rozrzucanie plastykowych kwiatków w Lesie Bielańskim i przed naszym kościołem jest surowo zabronione! Grożą za to wysokie kary administracyjne. Miejscowy proboszcz solidaryzuje się z działaniami obrońców przyrody.
 

CEREMONIA ŚLUBNA

 

Msza św. jest sprawowana bardzo uroczyście. Trwa ok. 45 minut.


WEJŚCIE
Młoda para staje w drzwiach kościoła (świadkowie stoją za młodymi). Ksiądz wychodzi do młodej pary, wita się i wprowadza ich do kościoła.
Jest możliwe, że ojciec wprowadza pannę młodą.

CZYTANIA BIBLIJNE
W czasie Mszy św. czytamy:

  • JEDNO! czytanie  (ze Starego lub Nowego Testamentu)
  • psalm (najczęściej śpiewa organista) i Ewangelia (czyta ksiądz)

Proszę o wybranie tekstów Pisma Świętego (osobno załączam wybór tekstów). Pierwsze czytanie proszę, żeby przeczytał świadek lub ktoś z bliskich.

PRZYSIĘGA
Proszę, żeby tekstu przysięgi nauczyć się na pamięć. W czasie składania przysięgi młodzi zwracają się do siebie (wyraźnie) i patrzą na siebie!!! Słowa wypowiadamy powoli i uroczyście za słowami podpowiadanymi cicho przez księdza.

Wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa.
W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.
- Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
- Narzeczeni: Chcemy.
- Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
- Narzeczeni: Chcemy.
- Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
- Narzeczeni: Chcemy.

Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość
przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości
Chrystusa i Kościoła.
ŚPIEWAMY HYMN DO DUCHA  ŚWIĘTEGO
Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga
i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.
Narzeczony powtarza za kapłanem:
Ja, N., * biorę ciebie, N., za żonę * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.
Następnie powtarza narzeczona:
Ja, N., * biorę ciebie, N., za męża * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.

Proszę, żeby nie używać zdrobnień np. Hanusiu, Mareczku itp.

NAŁOŻENIE  OBRĄCZEK
Kapłan mówi:
Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej mówiąc:
Żono,  przyjmij  tę  obrączkę jako  znak  mojej  miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Następnie całuje żonę w dłoń.
Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę (uprzednio może ją ucałować) przeznaczoną dla niego mówiąc:
Mężu,  przyjmij  tę  obrączkę jako  znak  mojej  miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

OBRĄCZKI
Obrączki trzeba tuż przed ślubem zanieść do zakrystii. Może je nieść lub podawać małe dziecko.

MODLITWA WIERNYCH
Do modlitwy dołączamy wezwania za rodziców i rodzeństwo (na wtorkowym zebraniu trzeba podać imiona).

KOMUNIA ŚWIĘTA
Komunię św. dla młodej pary udzielamy pod dwiema postaciami(osobno Ciało Pańskie i osobno Krew Pańską spożywaną z kielicha, trzeba pewnie uchwycić w dłonie kielich). W czasie Komunii św. młodzi klęczą.
Pozostali uczestnicy przyjmują Komunię św. w postawie stojącej podchodząc procesyjnie.

WYJŚCIE
Po końcowym błogosławieństwie ksiądz podchodzi do młodej pary, żeby złożyć życzenia. W tym czasie organista gra jakiś łagodny utwór. Po życzeniach młoda para klęka jeszcze na krótką modlitwę. Wstaje i wychodzi dopiero wtedy gdy zabrzmi charakterystyczny dźwięk marsza weselnego.

DZWONY
Przyjaciele państwa młodych przechodzą do pomieszczenia przed zakrystią i ręcznie uruchamiają dzwon pociągając za sznur. Dźwięk dzwonu towarzyszy młodej parze aż do wyjścia.

ŻYCZENIA
Życzenia młoda para przyjmuje:
w ogródku prowadzącym do Podziemia Kamedulskiego (jest to wizytówka naszej parafii od niedawna działa tam studnia w wodą do picia)
lub przy karuzeli ale nie w bezpośredniej bliskości  głównego wejścia do kościoła gdyż następny ślub musi mieć łatwy dostęp do kościoła.
W czasie deszczu życzenia składamy w Podziemiu Kamedulskim

NIE SYPIEMY KWIATKÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W kościele i na schodach przed kościołem nie sypiemy kwiatków i ryżu. Kwiatki szybko więdną i na kolejnych ślubach bardzo brzydko wyglądają.

KWIATKI PLASTYKOWE
W naszym kościele nie dopuszczamy plastykowych kwiatków.

TOAST W PODZIEMIU KAMEDULSKIM DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŚLUBU
W podziemiu naszego kościoła, (które na co dzień służy jako piwnica artystyczna pobliskiego Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego), można urządzić toast dla wszystkich uczestników ślubu. W podziemiu może pomieścić się 200 - 300 osób.
Typowy scenariusz toastów wygląda następująco:
- młoda para wychodzi z kościoła i schodzi do Podziemia Kamedulskiego
- ojciec panny młodej (lub inna osoba) wznosi toast, (czyli wygłasza krótkie przemówienie, które zawiera wyraźne odniesienia do Boga)
- wzniesienie toastu lampką czerwonego, wina
- goście składają życzenia młodej parze
Korzystamy z aparatury nagłaśniającej podziemia.
Na wielkim ekranie można wyświetlić rodzinne zdjęcia w postaci cyfrowej tzw. JPEG (płyta CD lub DVD przegrana z aparatu cyfrowego).
Miejscowy proboszcz nie dopuszcza toastu wznoszonego szampanem i tortów weselnych ze względu na ich wyraźnie weselny i świecki charakter.
Za toast i jego chrześcijański charakter odpowiedzialny jest miejscowy proboszcz i pani Ania (tel. (22) 8390400

PRZYJĘCIA WESELNE
W Lesie Bielańskim są dwie sale z pełną obsługą kelnerską, gdzie można urządzić przyjęcie weselne.

Sala restauracyjna w „Dobrym Miejscu” czyli w domu vis a vis kościoła:
- miejsca noclegowe (150 miejsc)
- Ks. Bogusław Jankowski
- tel. 022 56-10-100
- kom. 0 512-011-482
- kom. 0 501-100-613
- e-mail: bogus@saonet.com.pl
- fax. 0-22 839-16-45
- mail: drf@mkw.pl
- www.drf.mkw.pl
- szef kuchni, Mariusz Usiński
- tel. 506 160 087,  509 866 271
- m.usinski@vipcatering.com.pl

Sala restauracyjna na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Lesie Bielańskim
- szef, pan Jerzy Cacko
- tel. 22  561 89 75  (i 76 biuro)
- tel. 22 577 73 67,
- fax. 22 577 79 78,
- kom. 601 161 949,
- poczta: firmaluna@op.pl
 

Opis obrzędów sakramentu małżeństwa w czasie Mszy Świętej można pobrać w załączonym ponieżej pliku.

 

ZałącznikWielkość
Informacje o ślubie35.5 KB
Obrzędy ślubu i czytania185 KB