Archiwum Szkoły Życia Duchowego

Zapraszamy do wysłuchania siedmiu pierwszych, archiwalnych wykładów profesora Jana Ogrodzkiego.  

Kolejne archiwalne wykłady Szkoły Życia Duchowego - od ósmego do dwunastego.

 

Kolejne archiwalne nagrania wykładów - od trzynastego do siedemnastego.
 

Wykłady archiwalne Szkoly Życia duchowego od osiemnastego do dwudziestego drugiego.
 

Zapraszamy do wysłuchania. Wykłady profesora Ogrodzkiego - od  dwudziestego trzeciego do dwudziestego siódmego.
 

Archiwalne wykłady prof. Jana Ogrodzkiego. Od dwudziestego ósmego do trzydziestego drugiego.

 

Archiwalne nagrania wykładów Szkoły Życia Duchowego od trzydziestego trzeciego do cztredziestego pierwszego. 

Archiwalne Wykłady prof. Jana Ogrodzkiego - Szkoła Życia duchowego, odcinki od czterdziestego drugiego do pięćdziesiątego.  

Wykłady prof. Jana Ogrodzkiego - Szkoła Życia Duchowego - odcinki od pięćdziesiątego pierwszego do sześdziesiątego.